Statická stránka

staticka-stranka.latte - block:content

staticka-stranka-text: include